Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Мельник І.Г. Методика суспільно-географічного дослідження соціальної безпеки регіону (на прикладі Луганської області)

  • Назва статті: Методика суспільно-географічного дослідження соціальної безпеки регіону (на прикладі Луганської області)
  • Автор(и): Мельник І.Г.
  • УДК: [911.3:316.48].001
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 45-50
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті дано визначення поняття "соціальна безпека регіону", сформульовано основні завдання суспільно-географічного дослідження соціальних процесів у контексті безпеки, обґрунтовано критерії соціальної безпеки регіону та показники для оцінки її рівня, запропоновано методику суспільно-географічного дослідження соціальної безпеки регіону обласного рівня з виявленням внутрішніх відмінностей. Наводяться результати застосування цієї методики для Луганської області, що має суттєві внутрішні відмінності територіальної організації життєдіяльності населення.
Ключові слова: соціальна безпека, регіон, територія, населення, середовище життєдіяльності.

Ирина Мельник. МЕТОДИКА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ). В статье дано определение понятия "социальная безопасность региона", сформулированы основные задания общественно-географического исследования социальных процессов в контексте безопасности, обоснованы критерии социальной безопасности региона и показатели для оценки ее уровня, предложена методика общественно-географического исследования социальной безопасности региона областного уровня с выявлением внутренних различий. Приводятся результаты применения этой методики для Луганской области, имеющей существенные внутренние отличия территориальной организации жизнедеятельности населения.
Ключевые слова: социальная безопасность, регион, территория, население, среда жизнедеятельности.

Iryna Melnyk. METHODS OF SOCIAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF SOCIAL SECURITY (BY THE EXAMPLE OF LUHANSKA OBLAST). The term "social security of region" has been defined in the article, main tasks of social and geographical analysis of social processes in security context have been formulated, the criteria of social security of region and the factors for its level assessment have been explained, the methods of social and  geographical analysis of social security of regional level area along with determination of internal differences have been suggested. The results of applying such methods to Luhanska oblast having substantial internal distinctions of territorial organization of population life activity have been specified.
Keywords: social security, region, territory, population, life activity sphere.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука