Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Павленко Т.М., Роскладка А.А. Методика оцінки географічного положення з точки зору його вигідності для туристично-рекреаційної діяльності

  • Назва статті: Методика оцінки географічного положення з точки зору його вигідності для туристично-рекреаційної діяльності
  • Автор(и): Павленко Т.М., Роскладка А.А.
  • УДК: 338.486:330.357
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 39-45
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Вдосконалено методику оцінки географічного положення (ГП) з точки зору його вигідності для туристично-рекреаційної діяльності. Методика передбачає визначення найбільш значимих для туризму факторів; методом аналізу ієрархій визначення їх важливості (за допомогою експертних оцінок); обчислення коефіцієнту, який показує потенціал ГП для розвитку туризму на певній невеликій за площею території. У статті пропонується приклад бланку для експерта, докладний алгоритм дій для визначення потенціалу ГП для розвитку туризму. Автори розглядають ГП як особливий рекреаційний ресурс, тому його оцінка має прикладне значення.
Ключові слова: географічне положення, методика, оцінка, оцінка потенціалу, рекреація, туризм.

Татьяна Павленко, Андрей Роскладка. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ВЫГОДНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.Усовершенствована методика оценки географического положения (ГП). Методика предусматривает определение наиболее значимых для туризма факторов; методом анализа иерархий – определение их важности (при помощи экспертных оценок); вычисление коэффициента, который показывает потенциал ГП для развития туризма на определенной небольшой по площади территории. В статье предлагается пример бланка для эксперта, алгоритм действий для определения потенциала ГП. Авторы рассматривают ГП как специфический рекреационный ресурс, поэтому его оценка имеет прикладное значение.
Ключевые слова: географическое положение, методика, оценка, оценка потенциала, рекреация, туризм.

Tetiana Pavlenko, Andriy Roskladka. ESTIMATION OF GEOGRAPHICAL POSITION AND ITS ADVANTAGES FOR TOURIST-RECREATIONAL ACTIVITY. The procedure of geographical position (GP) estimation is improved. The procedure contains: identification of the factors that influence tourism the most; assessment of their significance through the method of hierarchy analysis (with the help of expert's estimation); determination of the coefficient that shows the potential of GP for tourist activity development on the certain not very big territory. An example of the form for an expert is proposed in the paper. Geographical position is considered to be an important resource for development of tourism. So the proposed procedure is application – oriented.
Keywords: geographical position, procedure of estimation, estimation, potential estimation, tourism, recreation.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука