Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Штойко П. Україна як географічне поняття: проблема визначення

  • Назва статті: Україна як географічне поняття: проблема визначення
  • Автор(и): Штойко П.
  • УДК: 911.3:572(477)
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 321-329
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

Уявлення про Україну як про географічне поняття і географічну єдність склалося на межі XIX-початку XX ст. На той час визначити географічний простір України в її державних межах було неможливим, через що її означували як фізико-географічний регіон Східної Європи. Україна як географічне поняття, її фізико-географічну індивідуальність обґрунтовано в першій третині ХХ ст. у працях С. Рудницького, В. Ґериновича, М. Дольницького та ін. Подальший розвиток поглядів на ці питання пов'язаний з внутрішньою структурою держави, її адміністративною, транспортною та поселенською мережею.

Ключові слова: Україна як географічне поняття, географічна єдність, географічний простір, фізико-географічна індивідуальність.

Представление об Украине как о географическом понятии и географическом единстве сложилось на рубеже ХХ – начале ХХ вв. На то время определить географическое пространство Украины в ее государственных границах было невозможно, поэтому ее определяли как физико-географический регион Восточной Европы. Географическое понятие Украина, ее физико-географическую индивидуальность обосновано в первой трети ХХ в. в работах С. Рудницкого, В. Гериновича, М. Дольницкого и др. Дальнейшее развитие взглядов на эти вопросы связано с внутренней структурой государства, его административной, транспортной и поселенческой сетью.

Ключевые слова: Украина как географическое понятие, географическое единство, географическое пространство, физико-географическая индивидуальность.

Imagination about Ukraine as geographical concept and geographical unity was formed in the end of 19th – at the beginning of 20th century. It was impossible to determine its geographical space in the state borders, so Ukraine was understood as a physical-geographical region. Geographical concept of Ukraine as a physical geographical individuality was argued by Stepan Rydnyts'kyi, Volodymyr Gerenovych, and Myron Dolnyts'kyy. The follow development of vievs on these is connected with the internal structure of the state, its administrative, transport, and settlement networks.

Keywords: Ukraine as geographical notion, geographical unity, geographical spase, phisico-geographical individuality.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука