Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесового-ґрунтової серії опорного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя)

  • Назва статті: Інженерно-геологічна характеристика порід лесового-ґрунтової серії опорного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя)
  • Автор(и): Богуцький А., Волошин П.
  • УДК: 55.624.131.1
  • Джерело публікації: Вісник Львівського Університету. Серія географічна. 2009. - Вип. 36. - С. 51-57
  • Видання: Вісник Львівського Університету. Серія географічна.
  • Рік публікації: 2009

Пасмове Побужжя – єдиний на Малому Поліссі геоморфологічний район з лесовим покривом на всіх шести лесових пасмах. Леси головно верхньоплейстоценові, потужністю до 10 м. Наведено детальний опис опорного лесового розрізу Ново-Милятин, а також проаналізовано вивчені тут інженерно-геологічні властивості самостійних лесових, палеоґрунтових і палеокріогенних горизонтів.

Ключові слова: Пасмове Побужжя, леси, поховані ґрунти, інженерно-геологічні властивості, просадочність.

Грядовое Побужье – единственный на Малом Полесье геоморфологичний район с лессовым покровом на всех шести лессовых грядах. Лессы преимущественно верхнеплейстоценовые, их мощность до 10 м. Приведено детальное описание опорного лессового разреза Ново-Милятин, а также проанализированы изученные здесь инженерно-геологические свойства самостоятельных лессовых, палеопочвенных и палеокриогенных горизонтив.

Ключевые слова: Грядовое Побужье, лессы, ископаемые почвы, инженерно-геологические свойства, просадочность.

The Pasmove Pobuzhia is the only geomorphic region with loess cover on all six loess ridges within the Male Polissia province. This is mainly Upper Pleistocene loess of up to 10 m deepness. The paper deals with the description of the Novo-Myliatyn key profile, as well as with the detailed engineeringgeological study of the separate loess and palaeo-soil horisons.

Keywords: Pasmove Pobuzhia, loess, fossil soils, engineering-geological properties.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука