Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Любіцева О.О. Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості

  • Назва статті: Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості
  • Автор(и): Любіцева О.О.
  • УДК: УДК 911.3
  • Джерело публікації: Український географічний журнал. - 2009. - Вип. 4 - С. 28-32
  • Видання: Український географічний журнал
  • Рік публікації: 2009

Любіцева О.О.

Релігійна ситуація в Україні та її регіональні особливості

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розглядається історія становлення та зміни георелігійної ситуації України, що відбулися за час незалежності. Підкреслюється, що для України характерна складна конфесійна структура. Активізація релігійного життя в нашій країні сприяє відродженню внутрішнього паломництва, яке нині розглядається в структурі туризму, а також робить Україну привабливим центром паломництва для інших країн.
Ключові слова: георелігійна ситуація, конфесії, релігійні організації, паломництво.


Любицева О.А.

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Рассматривается история становления и изменения георелигиозной ситуации Украины, произошедшие за время независимости. Подчеркивается, что для Украины характерна сложная конфессионная структура. Активизация религиозной жизни в нашей стране способствует возрождению внутреннего паломничества, которое ныне рассматривается в структуре туризма, а также делает Украину привлекательным центром паломничества для других стран.
Ключевые слова: георелигиозная ситуация, конфессии, религиозные организации, паломничество.

 

O. Lyubitseva

RELIGIOUS SITUATION IN UKRAINE AND ITS REGIONAL DISTINCTIONS

Kyiv Taras Shevchenko National University

The history of formation and changes of georeligious situation in Ukraine during years of its independence is considered. It is emphasized on complex confessional structure of Ukraine. Activization of religious life in Ukraine favours revival of internal pilgrimage, which is regarded now in the structure of tourism, and makes Ukraine an attractive center of pilgrimage for other countries.
Keywords: georeligious situation, confessions, religious organizations, pilgrimage.

 

Переглянути статтю у форматі PDF

 

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука