Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Географічна оболонка

Географічна оболонка - цілісна і безперервна оболонка Землі, де її складові частини (земна кора, тропосфера, стратосфера, гідросфера і біосфера) проникають один в одного і знаходяться в тісній взаємодії. Між ними відбувається безперервний обмін речовиною та енергією.

Географічну оболонку можна визначити також як сферу безпосередньої взаємодії ендогенних (внутрішніх) сил Землі із екзогенними силами (впливом космічного випромінювання та гравітації).

Верхню межу географічної оболонки проводять по стратопаузі, так як до цього рубежу позначається тепловий вплив земної поверхні на атмосферні процеси; кордон географічної оболонки в літосфері часто прив'язують до нижньої межі області гіпергенезу (іноді за нижню межу географічної оболонки беруть підніжжя стратісфери, середню глибину сейсмічних або вулканічних вогнищ, підошву земної кори, рівень нульових річних амплітуд температури). Географічна оболонка повністю охоплює гідросферу, опускаючись в океані на 10-11 км нижче рівня моря, верхню зону земної кори і нижню частину атмосфери (шар потужністю 25-30 км). Найбільша товщина географічної оболонки близька до 40 км. Саме географічна оболонка є об'єктом дослідження географії та її наук.

Основні компоненти географічної оболонки: літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера, антропосфера.
Літосфера - тверда оболонка Землі. Складається із земної кори і верхньої частини мантії, до астеносфери, де швидкості сейсмічних хвиль знижуються, засвідчуючи про зміну пластичності порід. У будові літосфери виділяють рухливі області (складчасті пояса) і відносно стабільні платформи. Блоки літосфери - літосферні плити - рухаються по відносно пластичної астеносфері.
Гідросфера - сукупність усіх водних запасів Землі. Велика частина води зосереджена в океані, значно менше - у континентальній річкової мережі і підземних водах. Також великі запаси води є в атмосфері, у вигляді хмар і водяної пари. Частина води знаходиться в твердому стані у вигляді льодовиків, снігового покриву, і у вічній мерзлоті, складаючи кріосфері.

Атмосфера - газова оболонка Землі, що утримується біля неї гравітацією. Оскільки не існує різкої межі між атмосферою і міжпланетним простором, то зазвичай атмосферою прийнято вважати область, в якій газове середовище обертається разом з Землею як єдине ціле. Атмосфера Землі містить кисень, використовуваний більшістю живих організмів для дихання, і діоксид вуглецю споживаний рослинами, водоростями і ціанобактеріями в процесі фотосинтезу. Атмосфера також є захисним шаром планети, захищаючи її мешканців від сонячного ультрафіолетового випромінювання. Земна атмосфера великою мірою є продуктом життєдіяльності живих організмів. Атмосфера чинить тиск на земну поверхню із силою 1кг/см2.

Біосфера - це сукупність частин земних оболонок (літо-, гідро-і атмосфери), яка заселена живими організмами, перебуває під їхнім впливом і зайнята продуктами їх життєдіяльності.

Антропосфера - частина географічної оболонки, яка слугує середовищем існування людського суспільства, відповідно використовується людиною як джерело умов і ресурсів для свого існування і зазнає змін внаслідок такого використання (процесу природокористування). Завдяки властивостям земної атмосфери середня її температура біля земної поверхні складає 17°С.

Додані фото користувачів:

Географічна наука