Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Ковальчук І.П., Ліщук Н.М. Меліоровані геокомплекси як категорія окультурених ландшафтних систем

  • Назва статті: Меліоровані геокомплекси як категорія окультурених ландшафтних систем
  • Автор(и): Ковальчук І.П., Ліщук Н.М.
  • УДК: 911.53:631.6.02
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 112-117
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

У статті охарактеризовані чинники та механізми формування окультурених меліорацією ландшафтних систем та основні підходи до їх класифікації. Обґрунтовано доцільність застосуван­ня ландшафтного підходу при оцінюванні та прогнозуванні стану меліорованих ландшафтів.
Ключові слова: культурний меліорований ландшафт, окультурений ландшафт, деградаційні процеси. 

Ковальчук И.П, Лищук Н.М. Мелиорированные геокомплексы как категория окультуренных ландшафтных систем. В статье рассмотрены факторы и механизмы формирования культурных мелиорированных ландшафтов и основные подходы к их классификации. Обосновано необходи­мость применения ландшафтного подхода к прогнозированию и оцениванию состояния мелио­рированных ландшафтов.
Ключевые слова: культурный мелиорированный ландшафт, окультуренный ландшафт, процессы деградации. 

Kovalchuk I. Lishchuk N. Meliorative geocomplexes as category of cultured landscape systems.
Factors and mechanisms of cultured meliorative landscapes forsming and the main approaches to classification are reviewed in the article. The necessity of landscape based approach usage to prediction and evaluation of melioration fund conditions was grounded.
Keywords: cultured meliorative landscape, cultivated landscape, degradation.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука