Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Дмитрук Ю.М. Елементний склад урбоґрунтів селитебних ландшафтів (на прикладі м. Чернівці)

  • Назва статті: Елементний склад урбоґрунтів селитебних ландшафтів (на прикладі м. Чернівці)
  • Автор(и): Дмитрук Ю.М.
  • УДК: 911.375.5
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 290-297
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Охарактеризовано стан ґрунтів міських ландшафтів в місті Чернівці. Виявлено, що ґрунти житлових масивів, незважаючи на тривалий антропогенний вплив, зберегли свої основні функції. Вміст макроелементів досить низький, а кількість марганцю – підвищена. Проте основні зміни елементів стосуються їх профільного розподілу. Ключові слова: Ґрунт, ландшафт, макроелемент, мікроелемент, стан. 

Дмитрук Ю.М. Элементный состав урбопочв селитебных ландшафтов (на примере г. Чернов­цы).Наведено характеристику состояния почв городских ландшафтов в городе Черновцы. Почвы жилых массивов, несмотря на длительное антропогенное влияние, сохранили свои основные функции. Количество макроэлементов (NPK) довольно низкое, а содержание марганца – повышенное. Более значительные изменения касаются профильного распределения элементов.
Ключевые слова: Почва, ландшафт, макроэлемент, микроэлемент, состояние. 

Dmytruk Y.M. Element contents of soils of urban landscapes (on an example of Chernovtsy). It is induced the characteristic of a condition of soils of city landscapes in the city of Chernovtsy. Soils of inhabited files, despite long anthropogenous influence, have kept the basic functions. Quantity of macronutrients (NPK) low enough, and the manganese maintenance – raised. More considerable changes concern profile distribution of elements.
Keywords: Soil, landscape, macronutrients, trace element, state.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука