Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Ковальчук І.П., Павловська Т.С. Чинники і наслідки окультурення річково-басейнової системи Гнилий Ріг

  • Назва статті: Чинники і наслідки окультурення річково-басейнової системи Гнилий Ріг
  • Автор(и): Ковальчук І.П., Павловська Т.С.
  • УДК: 91:[502.175:551.312.3](477)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 125-132
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

У статті охарактеризовано види господарської діяльності у басейні р. Гнилий Ріг (права притока Вілії, підсистема Горині), які мають суттєвий вплив на функціонування річки та її водозбору; виявлено просторово-часові особливості антропогенного навантаження у межах досліджуваної території; виділено та проаналізовано дестабілізуючі та екостабілізуючі чинники формування ситуації в басейні.
Ключові слова: антропогенний вплив, окультурення, еколого-геоморфологічний аналіз, меліорація, спрямлення русел, структура річкової системи. 

Ковальчук И. П., Павловская Т. С. Факторы и результаты окультуривания речной системы Гнилого Рога и его бассейна. В статье охарактеризовано виды хозяйственной деятельности в бассейне р. Гнилой Рог (правый приток Вилии, подсистема Горыни), которые имеют существенное влияние на функционирование реки и ее водосбора; выявлено пространственно-временные особенности антропогенной нагрузки в пределах исследуемой территории; выделено и проана­лизировано дестабилизирующие и экостабилизирующие факторы формирования геоэкологической ситуации в бассейне.
Ключевые слова: антропогенное влияние, геоэкологическое состояние, эколого-геоморфологический анализ, мелиорация, спрямление русел, структура речной системы. 

Kovalchuk I. P., Pavlovs’ka T. S. Faktors and consequences of the Hnylyi Rig river-catchment system cultivation. In the article the main types of economic activity in the river basin that influences the functioning of the river and its watershed have been analyzed; the space and time features of the man-made pressure in the river basin geosystem have been evaluated; ekostabilizing and destabilizing factors of geoecological situation in the basin have been selected and analyzed.
Keywords: anthropogenous influence, geoecological state, ecological and geomorphological analysis, melioration, the settlement loading, straightening channels, structure of river system, transport loading, fluvial catchment system.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука