Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Слюсарчук І.І. Пізньоголоценова еволюція грунтів Надзбруччя

 • Автор: Слюсарчук І.І.
 • Назва: Пізньоголоценова еволюція грунтів Надзбруччя
 • Спеціальність: 11.00.05 - біогеографія і географія ґрунтів
 • Рік захисту: 2008
 • Тип дисертації: Кандидатська
 • Науковий центр: Львів
 • Науковий керівник (консультант): Дмитрук Ю.М.
 • УДК: 631.4:551.4 (477.8)
 • Установа, де виконано: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Індекс рубрикатора НБУВ: Д821.22 + Д491.04
 • Шифр НБУВ: РА360320

Вперше на підставі системних досліджень похованих під Траяновими валами грунтів, а також утворених на них нових грунтах виявлено особливості еволюції грунтового покриву території Придністров'я. Встановлено, що 2 500 - 3 000 років тому клімат у даному регіоні змінився від степового аридного до лісового (лісостепового) більш вологого з відповідними часовими змінами рослинності - від степової (лучно-степової) до лісової (лісостепової). З'ясовано, що у період насипання земляних валів у грунтовому покриві превалювали чорноземні грунти, у сучасний період на даній території переважають опідзолені, переважно сірі лісові. Виявлено, що показники похованих під Траяновими валами грунтів мають істотні відмінності у порівнянні з сучасними грунтами, які розвивалися на денній поверхні.

З'ясовано, що характерними особливостями палеогрунтів є їх менша кислотність, вищий вміст обмінних катіонів, особливо обмінного кальцію та більший ступінь насиченості основами. Виявлено, що вміст гумусу у похованих грунтах, за результами його перерахунку з урахуванням процесів діагенезу, перевищує такий для сучасних відмін. Виділено поховані грунти та морфолого-морфометричні особливості структури профілів. Доведено, що валовий вміст важких металів у похованих і сучасних грунтах є аналогічним.

З'ясовано, що кожний елементарний ландшафт відрізняється іманентними показниками кількості хімічних елементів внаслідок впливу різних факторів на геохімію грунтів. Встановлено, що рухомість важких металів у сучасних грунтах істотно більша, ніж у похованих. Зроблено профільний розподіл досліджуваних металів і виявлено приуроченість їх максимумів до материнської породи похованих грунтів, тоді як у сучасних відмінах, які розміщені на валах, найбільшу кількість хімічних елементів зафіксовано у верхньому гумусовому горизонті, а у фонових грунтах - в ілювіальній частині профілю.

 

Переглянути автореферат дисертації

 

Фільтр дисертацій

Географічна наука