Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Антоненко В.С. Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації)

 • Автор: Антоненко В.С.
 • Назва: Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації)
 • Спеціальність: 11.00.09 – метеорологія | кліматологія | агрометеорологія
 • Рік захисту: 2002
 • Тип дисертації: Докторська
 • Науковий центр: Одеса
 • Науковий керівник (консультант): Польовий А.М.
 • УДК: [ 551.501+551.507.362.2+63;551.5 +633] (477)
 • Установа, де виконано: Одеський державний екологічний університет
 • Провідна установа: Географічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка
 • Індекс рубрикатора НБУВ: П023.1 в93 +
 • Шифр НБУВ: РА321162

Дано теоретичне обґрунтування вимог до принципів побудови системи агрометеорологічного моніторингу посівів с.-г. культур та її інформаційного забезпечення, засобів і методів вимірювань, функціонування стаціонарних аерокосмічних полігонів. Встановлено закономірності просторово-часової мінливості характеристик спектральної відбивної здатності посівів на різних рівнях просторової генералізації. Отримано градуювальні характеристики спектрофотометра  для посівів та оцінено їх просторово-часову мінливість.

Встановлено зв'язок радіаційних характеристик посівів в області фотосинтетично активної радіації із спектральними коефіцієнтами енергетичної яскравості посівів. Встановлено закономірності добового і вегетаційного ходу формування поля радіаційної температури посівів в залежності від параметрів рослинного покриву, вивчено вплив оводненості рослин на їх спектральну відбивну здатність. Розроблено динамічну модель формування урожаю озимої пшениці, що описує весь життєвий цикл культури. Розроблено методи оцінки стану посівів основних с.-г. культур в Україні за даними дистанційних спектрофотометричних обстежень посівів. Запропоновано комплекс методів прогнозування врожайності с.-г. культур в Україні, що адаптують аерокосмічну інформацію.

Об’єктом дослідження є посіви основних сільськогосподарських культур в Україні.

Предметом дослідження є закономірності формування спектральних відбивних характеристик рослинного покриву як непрямих показників продуктивності та стану посівів, їх просторово-часова мінливість, моніторинг характеристик посівів аерокосмічними засобами.

Методи досліджень. Робота виконувалась на основі комплексного підходу до вирішення пос-тавленої проблеми з використанням експериментально-польового методу досліджень просторо-во-часової мінливості спектральних характеристик рослинного покриву та їх зв’язку з показника-ми продуктивності на різному рівні просторової генералізації (окреме поле – господарство – район – область – ґрунтово-кліматична зона), біометричних методів визначення фітометричних характеристик посівів, статистичного аналізу даних спостережень, математичного моделювання продуційного процесу, методів автоматизованої обробки багатоспектральних супутникових зображень для їх тематичної інтерпретації.

Ключові слова: агрометеорологічний моніторинг, посіви сільськогосподарських культур, спектральні коефіцієнти яскравості, динамічне моделювання, прогноз врожайності.

 

Переглянути автореферат дисертації

 

Фільтр дисертацій

Географічна наука