Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Козловець А.В. Внутрішні міграції населення як індикатор територіальних відмінностей загальної привабливості територій в якості місць проживання (на прикладі Херсонського регіону)

  • Назва статті: Внутрішні міграції населення як індикатор територіальних відмінностей загальної привабливості територій в якості місць проживання (на прикладі Херсонського регіону)
  • Автор(и): Козловець А.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 141-145
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Стаття присвячена вивченню територіальних відмінностей внутрішніх міграцій населення як індикатора привабливості територій для наявних та потенційних мешканців. Визначається місце внутрішніх міграцій у демографічному процесі, а також тип руху населення в межах регіону за направленістю. На прикладі Херсонського регіону розглядаються територіальні відмінності міграційної ситуації та виділяються території в якості привабливих місць проживання для наявних і потенційних мешканців, а також для наявних мешканців та території з низькою привабливістю.
Ключові слова: привабливість території, місце проживання, внутрішні міграції населення.

Андрей Козловец. ВНУТРЕННИЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ ОБЩЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ КАК МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ). Статья посвящена изучению территориальных отличий внутренних миграций населения как индикатора привлекательности территорий для наличных и потенциальных жителей. Определяется место внутренних миграций в демографическом процессе, а также тип движения населения в границах региона за направленностью. На примере Херсонского региона рассматриваются территориальные отличия миграционной ситуации и выделяются территории в качестве привлекательных мест проживания для имеющихся и потенциальных жителей, а так же для наличных жителей и территории с низкой привлекательностью.
Ключевые слова: привлекательность территории, место проживания, внутренние миграции населения.

Andriy Kozlovets. THE INSIDE MIGRATIONS OF THE POPULATION AS INDICATOR OF THE TERRITORIAL DIFFERENCES OF GENERAL ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORIES AS PLACES OF INHABITATION (FOR EXAMPLE, KHERSON REGION IS). The regional differences inside migrations of the population as indicator of attractiveness of the territories for present and potential inhabitants are explored in this article. The place of inside migrations in demographie process and also type of movement in its derection inside the region is determined here. For example is Kherson region, where territorial differences of migrational situations are explored and maked aet territories: which are attractive as places for regular inhabitation for present and potentional inhabits, for present inhabitationand territories with low attractiveness.
Keywords: the attractiveness of a territory; the place of regular inhabitation; inside migrations of the population.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука