Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Степаненко А.В. Теорії місцевого економічного розвитку

  • Назва статті: Теорії місцевого економічного розвитку
  • Автор(и): Степаненко А.В.
  • УДК: 352:316.42
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 15-30
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Розкривається сутність місцевого економічного розвитку, висвітлені класичні теорії розвитку, зокрема теорії: про базові галузі економіки, роль місцерозташування, центральні місця, кумулятивну причинність; моделі розвитку, побудовані на концепції атракційності. Проаналізовані синергетична теорія, практичні підходи до місцевого економічного розвитку, підходи, орієнтовані на потреби і на пропозицію, традиційні підходи. Показана роль стратегічного планування місцевого економічного розвитку.
Ключові слова: місцевий економічний розвиток, теорії, концепція, синергетика, стратегічне планування.

Анатолий Степаненко. ТЕОРИИ МЕСТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. Раскрывается сущность местного экономического развития, освещаются классические теории развития, в частности: о базовых отраслях экономики, роль месторасположения, центральные места, куммулятивная причинность; модели развития, построенные на концепции аттрационности. Проанализированы синергетическая теория, практические подходы к местному экономическому развитию, подходы, ориентированные на потребности и на преложения институциональные, традиционные подходы. Показана роль стратегического планирования местного экономического развития.
Ключевые слова: местное экономическое развития, теории, концепция, синергетика, стратегическое планирование.

Anatoliy Stepanenko. THEORIES OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT. It is enlightened the essence of local economic development, the classic theories of development enlightened as well, particularly the theories about the basic branches of economics, role, destination of the central points, cumulative causality; the model of development that is created according to the concept of attractiveness. Synergetic theory, the practical approaches to the local economic development, the approaches, oriented on use as well as proposal, institutional and traditional approaches were analyzed. The role of strategic planning of local economic development was disposed as well.
Keywords: local economic development, theories, concept, synergetic, strategic planning.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука