Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Скриль І.А. Розвиток дитячо-юнацького туризму в Харківській області

  • Назва статті: Розвиток дитячо-юнацького туризму в Харківській області
  • Автор(и): Скриль І.А.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 155-158
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Стаття розглядає дитячо-юнацький туризм як складову частину туристично-рекреаційного комплексу Харківської області. Основну увагу приділено організаційним формам та напрямам туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю Харківщини. Проаналізовано діяльність Харківської обласної станції юних туристів як організаційно-методичного центру туристично-краєзнавчої діяльності зі школярами.
Ключові слова: дитячо-юнацький туризм, туристично-краєзнавча діяльність, система позашкільних закладів.

Ирина Скрыль. РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Статья рассматривает детско-юношеский туризм как составляющую туристско-рекреационного комплекса Харьковской области. Основное внимание уделено организационным формам и направлениям туристско-краеведческой работы с учащейся молодежью Харьковской области. Проанализировано деятельность Харьковской областной станции юных туристов как организационно-методического центра туристско-краеведческой деятельности со школьниками.
Ключевые слова: детско-юношеский туризм, туристско-краеведческая деятельность, система внешкольных заведений.

Iryna Skryl. DEVELOPMENT OF CHILD-YOUTH TOURISM IN KHARKOV REGION. Article examines child-youthful tourism as a component of a tourism-recreational complex of the Kharkov area. The basic attention is given to organizational forms and directions of tourism-study of local lore work with learning youth of the Kharkov area. Analysed activity of the Kharkov regional station of young tourists as organizational-methodical center of tourism-study of local lore activity with schoolchildren.
Keywords: child-recreational tourism, tourism-study of local lore activity, system of out-of-school institutions.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука