Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець Л.М., Кандиба Ю.І. Проблеми дослідження агропромислових комплексів у сучасній суспільній географії

  • Назва статті: Проблеми дослідження агропромислових комплексів у сучасній суспільній географії
  • Автор(и): Нємець Л.М., Кандиба Ю.І.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 35-39
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті проведено аналіз тематики суспільно-географічних досліджень агропромислових комплексів в Україні з радянських часів до сьогодення. Виявлено особливості, тематику та географію сучасних досліджень АПК. Проаналізовано дисертаційні дослідження з географії АПК за період з 1991 до 2010 р. Показано перспективні напрями досліджень АПК в умовах глобалізації та розбудови ринкової економіки. Ключові слова: агропромисловий комплекс, суспільно-географічні дослідження, територіальна організація, виробнича спеціалізація, сільськогосподарське районування.

Людмила Немец, Юрий Кандыба. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ. В статье проведен анализ тематики общественно-географических исследований агропромышленных комплексов в Украине с советских времен до настоящего времени. Выявлены особенности, тематика и география современных исследований АПК. Проанализированы диссертационные исследования по географии АПК за период с 1991 до 2010 г. Показаны перспективные направления исследований АПК в условиях глобализации и формирования рыночной экономики.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, общественно-географические исследования, территориальная организация, производственная специализация, сельскохозяйственное районирование.

Lyudmyla Nemets, Yuriy Kandyba. THE PROBLEMS OF RESEARCH OF AGROINDUSTRIAL COMPLEXES IN MODERN HUMAN GEOGRAPHY. In the article the analysis of subject of publicly-geographical researches of agroindustrial complexes in Ukraine from soviet times to the present tense is conducted. Features, subject and geography of modern researches of agroindustrial complexes, are exposed. Dissertations researches on geography of agroindustrial complexes for period from 1991 to 2010 are analysed. Perspective directions of researches of agroindustrial complexes in the conditions of globalization and forming of market economy are shown.
Keywords: agroindustrial complex, publicly-geographical researches, territorial organization, production specialization agricultural districts.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука