Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Стратегія розвитку економічної і соціальної географії

  • Назва статті: Стратегія розвитку економічної і соціальної географії
  • Автор(и): Олійник Я.Б., Степаненко А.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7, С. 6-15
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

Висвітлені тенденції розвитку економічної і соціальної географії, еволюція предмету її дослідження, теоретичні і практичні завдання дисципліни в умовах ринкової економіки і глобалізації світосистемних зв’язків. Розкриті стратегічні напрями розвитку фундаментальних і прикладних досліджень економічної і соціальної географії. Показано, що економічну і соціальну географію не можна ототожнювати з суспільною географією. Більш вдалим терміном у цьому відношенні є гуманітарна географія, використовуваний в західній літературі. Визначені стратегічні напрями становлення науки про єдину планетарну систему, в якій значна роль повинна належати економічній і соціальній географії, яка покликана створити наукові основи розвитку і функціонування людства в нових умовах.
Ключові слова: стратегія, економічна і соціальна географія, предмет дослідження, об'єкт дослідження, розміщення, глобалізація, розвиток, завдання.

Ярослав Олийнык, Анатолий Степаненко. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ.
Освещены тенденции развития экономической и социальной географии, эволюция предмета ее исследования и практические задачи дисциплины в условиях рыночной экономики и глобализации миросистемных связей. Раскрыты стратегические направления развития фундаментальных и прикладных исследований экономической и социальной географии. Показано, что экономическую и социальную географию нельзя отождествлять с общественной географией. Более удачным термином в этом отношении является гуманитарная география, который широко используется в западной литературе. Определены стратегические направления науки о единой планетарной системе, в которой значительная роль принадлежит экономической и социальной географии, призванная создать научные основы развития и функционирования человечества в новых условиях.
Ключевые слова: стратегия, экономическая и социальная география, предмет исследования, объект исследования, размещение, глобализация, развитие, задания.

Yaroslav Oliynyk, Anatoliy Stepanenko. THE STRATEGY OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY.
The tendencies of economic and social geography development, evolution of subject of its research, theoretical and practical tasks of the discipline in the conditions of market economy and globalization of the "world and systematic" relations are enlightened. The strategic ways of development of the fundamental and practical researches of economic and social geography are revealed. It is shown that economic and social geography can not be identified with social geography. Concerning this subject, the term "classical geography" is more suitable that is used in western literature. The strategic ways of formation of the science about unified planetary system are determined, where significant role has to be a part of economic and social geography which destination is a creation of the scientific bases of development and functioning of mankind in the new conditions.
Keywords: strategy, economic and social geography, subject of study, research object, placing, globalization, development, task.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука