Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Заволока Ю.Ю, Козловець А.В., Яновська О.О. Особливості подолання науково-технічного відриву України з розвиненими країнами (на прикладі Харківської області)

  • Назва статті: Особливості подолання науково-технічного відриву України з розвиненими країнами (на прикладі Харківської області)
  • Автор(и): Заволока Ю.Ю, Козловець А.В., Яновська О.О.
  • УДК: 331.5 – 0536 (477.54)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 156-159
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

У статті розкриті особливості подолання науково-технічного відриву України з розвиненими країнами (на прикладі Харківської області). Автори проаналізували сучасний стан розвитку господарства Харківської області відносно технологічних укладів, виявили вплив на нього молодіжного ринку праці, що формується під впливом різноманітних факторів, а також розкрили і обґрунтували подальші шляхи подолання відриву України з розвиненими країнами в умовах демографічної кризи.
Ключові слова: молодіжний ринок праці, технологічні уклади, демографічна криза.

Юлия Заволока, Андрей Козловец, Ольга Яновская. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗРЫВА УКРАИНЫ С РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ (НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ). В статье раскрыты особенности преодоления научно-технического отрыва Украины с развитыми странами (на примере Харьковской области). Авторы проанализировали современное состояние развития хозяйства Харьковской области относительно технологических укладов, выяснили воздействие на него молодежного рынка труда, который формируется под воздействием разнообразных факторов, а также раскрыли и обосновали дальнейшие пути преодоления отрыва Украины с развитыми странами в условиях демографического кризиса.
Ключевые слова: молодежный рынок труда, технологические уклады, демографический кризис.

Yuliya Zavoloka, Andriy Kozlovec, Olha Yanovska. THE FEATURES OF OVERCOMING OF THE DISTANCE BETWEEN UKRAINE AND DEVELOPED COUNTRIES IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS (ON THE EXAMPLE OF THE KHARKOV REGION). In the article the features of overcoming of the distance between Ukraine and developed countries in scientific and technical progress (on the example of the Kharkov region) are exposed. The modern development status of economy of the Kharkov region in relation to the technological modes is analyzed; the features of influence on him of youth labour-market which is formed under act of various factors are certain. The further ways of overcoming of the distance between Ukraine and developed countries in the conditions of demographic crisis are exposed.
Keywords: youth labour-market, technological modes, demographic crisis.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука