Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Завдання 38-ї Всеукраїнської олімпіади, 2011 р., м. Херсон

8 клас
Завдання першого (теоретичного) туру

Тестові завдання

1. Вкажіть місце розташування поясу астероїдів:
А) між орбітами Землі та Марса;
Б) між орбітами Землі та Місяця;
В) між орбітами Марса і Юпітера;
Г) між орбітами Юпітера і Сатурна.

2. Зазначте, яку частину радіуса Землі займає мантія:
А) 1/10;
Б) менше 1/2;
В) 1/2;
Г) понад 1/2.

3. Оберіть місто, в якому найімовірніше йшов сніг, використавши дані таблиці:

Хмарність

Найнижча температура оС

протягом доби

Найвища температура оС

протягом доби

Місто А Ні 10 оС 25 оС
Місто Б Так 25 оС 30 оС
Місто В Ні -10 оС -1 оС
Місто Г Так -15 оС 5 оС


А) місто Б;
Б) місто В;
В) місто Г;
Г) місто А.

4. Людина в гірській долині на Землі, крикнувши, чує луну (відгомін), оскільки звук відбивається від навколишніх гір. У подібній ситуації на Місяці відгомону не буде чутно, оскільки:
А) сила земного тяжіння на Місяці дуже мала;
Б) температура на Місяці дуже низька;
В) на Місяці немає повітря для передачі звуку;
Г) гори на Місяці не відбивають звук.

5. Зазначте, які з перелічених нижче організмів з'явилися на Землі раніше за інших:
А) людина;
Б) птахи;
В) риби;
Г) плазуни.

6. Зазначте, який з ресурсів є невідновлювальним:
А) нафта;
Б) пісок;
В) деревина;
Г) кисень.

7. Зазначте термін, шо вказує висоту, на яку треба піднятися чи опуститися, шобтиск змінився на одну одиницю:
А) баричний градієнт;
Б) баричний ступінь;
В) ізобара;
Г) барична улоговина.

8. Зазначте мінерал, який не є породоутворюючим і за шкалою Мооса найтвердішим:
А) кварц;
Б) гіпс;
В) алмаз;
Г) корунд.

9. Вкажіть, які коралові рифи називають атолами:

А) кільцеві;
Б) бар'єрні;
В) берегові;
Г) підводні.

10. Оберіть назву пронесу, що характеризує руйнівну роботу океанічних (морських)вод:
А) екзарація;
Б) абразія;
В) дефляція;
Г) суфозія.

11. Вкажіть, від чого насамперед залежить швидкість дрейфових течій:
А) рельєфу і складу гірських порід;
Б) географічної широти і швидкості вітру;
В) солоності води та її густини;
Г) глибини і наявності льодовикового покриву.

12. Вкажіть тип глибинної температурної стратифікації води в Океані, в якому відсутній шар термокліну:
А) екваторіальний;
Б) помірний;
В) тропічний;
Г) полярний.

13. Зазначте, які генетичні типи берегів поширені в Індонезії:
А) Далматинські;
Б) Тріасові;
В) Шхерні;
Г) Лагунні.

14. Вкажіть, в якому шарі атмосфери утворюються сріблясті хмари:
А) тропосфері;
Б) стратосфері;
В) мезосфері;
Г) термосфері.

15. Зазначте термін, яким називають вторинні ліси Індонезії:
А) колки;
Б) скреб;
В) белукар;
Г) фаланг.

16. Зазначте головну рису насуву-шаріажу як розривного порушення земної кори:
А) ділянка земної кори, припіднята щодо сусідніх;
Б) дислокація з розривом пластів та значним горизонтальним їх переміщенням;
В) ділянка земної кори, що опустилася вздовж ліній розломів;
Г) переміщення з розривом у горизонтальному напрямку.

17. Зазначте період мезозойської ери:
А) ордовик;
Б) юра;
В) палеоген;
Г) антропоген.

18. Оберіть найдавнішу планетарну структуру із запропонованих:
А) Африканський розлом;
Б) Лавразія;
В) Гондвана;
Г) Тетіс.

19. Вкажіть сили, що впливають на напрям і швидкість градієнтного вітру в замкнутій системі руху повітря:
А) сила баричного градієнта і відцентрова;
Б) сила тертя і відцентрова;
В) сила Коріоліса і сила баричного градієнта;
Г) сила баричного градієнта, сила Коріоліса, відцентрова.

20. Вкажіть, в яких кліматичних поясах величина ефективного випромінювання найбільша:
А) полярних;
Б) помірних;
В) тропічних;
Г) екваторіальних.

21. Зазначте найважливішу особливість циркуляції атмосфери в тропічних широтах:
А) висхідний рух повітря в системі циклонів;
Б) низхідний рух повітря в системі антициклонів;
В) переважно горизонтальне переміщення повітря;
Г) мусонна циркуляція.

22. Зазначте, де переважає глетчерний лід:
А) у морях і океанах;
Б) у річках:
В) на материках;
Г) у верхніх шарах грунту.

23. Оберіть формулу водного балансу Землі:
А) випаровування з поверхні Землі = опадам;
Б) випаровування з океану = опадам над океаном + стік із суходолу в океан;
В) випаровування з суходолу = опадам над суходолом — стік;
Г) випаровування над областями внутрішнього стоку = опадам над ними.

24. Зазначте основні причини формування "ока бурі" в тропічному циклоні:
А) інтенсивне підняття насиченого вологою повітря;
Б) зрівноваження сили Коріоліса, відцентрової сили і сили баричного градієнта в районі формування іронічних циклонів;
В) велика різниця баричного градієнта у центрі і на периферії циклону;
Г) відсутність сили Коріоліса.

25. Вкажіть основну причину повеней на річках субекваторіального поясу Азії:
А) зимовий мусон;   
Б) літній мусон;
В) вирубування лісів;
Г) незначна глибина річок.

26. Зазначте основну причину порушення природної зональності на материках:
А) клімат;
Б) океанічні течії;
В) літологічний склад гірських порід;
Г) рельєф.

27. Вкажіть зональні природні комплекси, шо займають найбільшу площу на Землі:
А) лісові;
Б) пустельні;
В) степові;
Г) тундрові.

28. Зазначте географічний пояс, де спектр висотної поясності найменший:
А) екваторіальннй;
Б) тропічні;
В) помірні;
Г) полярні.

29. Вкажіть прилад, яким вимірюють кількість та інтенсивність опадів:
А) психрометр;
Б) опадомір Третякова;
В) плювіограф;       
Г) гігрометр.

30. Зазначте широту розміщення термічного екватора на Землі:
А) 5°- 10°пн.ш.;      
Б) 23°- 30°пд.ш.;
В) 5°- 10° пн. ш.;      
Г) 3°- 30°пн.ш.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1. Що таке геохронологічна таблиця і яку інформацію вона містить? Порівняйте особливості природних умов на території України у різні геологічні ери. Наведіть приклади поширення на території нашої держави гірських порід різного віку. (12балів)

2. У містах Черкасах і Сєвєродонецьку вміст азоту в повітрі перевищує санітарні норми. Захворюваність людей тут на 20% вища порівняно з контрольними пунктами. Як розв'язати проблему: з одного боку, зростає потреба у виробах хімічної промисловості, з іншого - загроза здоров'ю людей? (12 балів)

3. Уявіть себе мандрівником-екстремалом, який щойно повернувся з Сахари. Якою мала б бути ваша розповідь про подорож, щоб нею зацікавилися ваші друзі? Розповідаючи про мандрівку, не забудьте вжити такі терміни, як самум, оазис, туарег, хамади, дромодер, фенек, ерги, ваді, ефемери, Емі-Куссі. (12балів).


Завдання другого (практичного) туру

Завдання 1. На контурній карті "Географічні подорожі та відкриття" підпишіть маршрути подорожей відомих мандрівників. Зазначте час, коли вони відбувалися. (12балів.)

Завдання 2. Група туристів вирушила на пароплаві, що йшов із швидкістю 15 км за годину за течією річки. Протягом 6 годин пароплав рухався на південний схід посеред заліснених берегів: на лівому березі - хвойний, на правому - мішаний ліс. Далі річка повернула на південь, у цьому напрямку пароплав рухався 8 годин. Характер берегів змінився. На лівому березі з'явилися заплавні луки. Пароплав зупинився біля правого берега неподалік невеличкого міста. У південній частині міста було видно димарі промислового підприємства, від якого на захід простяглося шосе; околиці міста зайняті городами. Від міста протягом чотирьох годин пароплав рухався посеред високих урвистих берегів, зарослих чагарниками, пройшов під залізничним мостом. За мостом річка різко змінила свій напрям на південно-західний; лівий берег тут був зайнятий луками, а на правому піднімалися розорані безлісі пагорби. Через 10 годин пароплав пришвартувався в порту невеликого міста на правому березі. Місто потопало у фруктових садах, тоді як протилежний берег був піщаним. Тут група туристів залишила пароплав.
Накресліть цей маршрут за вибраним вами масштабом. Умовними топографічними знаками покажіть місцевість, яку бачили з пароплава туристи. (12 балів.)

Завдання 3. Розподіліть запропоновані географічні об'єкти між океанами в таблиці за зразком.
Географічні об'єкти: Банда, Гібралтарська, Ормузька, Лінкольна, Ересун, Амундсена, Дейвісова, Ла-Манш, Романш, Санта-Крус, Уедделла, Кайман, Кабота, Карпентарія, Аченська, Татарська, Бассова, Макасарська, Саннікова, Лаперуза.

Власна назва об'єкта Загальна назва об'єкта Назва океану

Приклад:

Шокальського

Протока

Північний Льодовитий

океан


Завдання 4. Зіставлення двох однакових за масштабом топографічних карт 1974 і 2010 років дало змогу виявити, шо площа лісового масиву за ці роки скоротилася на 30% і становить тепер 77 га. Визначте, який числовий масштаб мають ці карти, якшо на топографічній карті 1974 р. лісовий масив займав площу 4,4 см2.

9 клас
Завдання першого (теоретичного) туру

Тестові завдання

1. Вкажіть, яким способом показують на географічній карті поділ території за типом фунтів:
А) якісного фону;    
Б) ізоліній;
В) картограм;
Г) ареалів.

2. Укажіть форму організації виробництва, що має визначення: "організація виробничих зв'язків між підприємствами для випуску певної продукції":
А) комбінування;     
Б) кооперування;
В) концентрація;     
Г) спеціалізація.

3. Вкажіть форми рельєфу, які утворюються там, де залягають крейдові, вапнякові й гіпсові тріщинуваті породи, що розчиняються у воді:
А) карстові;
Б) акумулятивні;
В) денудаційні;       
Г) еолові.

4. Вкажіть, яка з наведених нижче гірських порід належить до метаморфічних:
А) гнейс;
Б) граніт;
В) мармур;
Г) вапняк.

5. Вкажіть, який з наведених нижче масштабів може мати топографічна карта:
А) 1:50 000;
Б) 1:5 000 000;
В) 1:10000000;
Г) 1:15 000 000.

6. Вкажіть, чим можна пояснити той факт, шо відстань від центра Землі до полюсів менша за відстань від центра Землі до екватора в середньому на 21 кілометр:
А) обертанням Землі навколо своєї осі;
Б) особливостями внутрішньої будови Землі;
В) наявністю льодових "шапок" біля полюсів;
Г) стисненням земної кори через низькі температури.

7. Вкажіть, у якому поясі найяскравіше проявляється зміна пір року:
А) екваторіальному;
Б) тропічному;
В) помірному;
Г) арктичному.

8. Вкажіть, у якому напрямку слід рухатися, щоб потрапити ізточки з координатами 12°пн.ш. 176°зх.д. у точку з координатами 30° пн. ш. 174°зх.д.:
А) на північний схід;
Б) на південний захід;
В) на північний захід;
Г) на південний схід.

9. Вкажіть, що є головним досягненням Мартіна Бехайма:
А) перша у світі друкована карта;
Б) рівнокутна проекція;
В) енциклопедичний опис античних країн;
Г) перший у світі глобус.

10. Вкажіть, яка група течій належить до холодних течій Тихого океану:
А) Західних Вітрів, Куросіо, Каліфорнійська, Аляскинська;
Б) Міжпасатна, Північнотихоокеанська, Перуанська, Аляскинська;
В) Західних Вітрів, Перуанська, Каліфорнійська, Курило-Камчатська;
Г) Аляскинська, Куросіо, Лабрадорська, Східно-австралійська.

11. Вкажіть, які рухи тектонічних плит спостерігаються в зоні розлому Сан-Андреас:
А) зіткнення плит;
Б) розходження плит;
В) підняття та опускання різних плит;
Г) горизонтальне зміщення плиту різних напрямках уздовж однієї осі.

12. Вкажіть, хто є автором теорії утворення тіл Сонячної системи з газопилової хмари:
А) Докучаєв;
Б) Ломоносов;
В) Шмідт;
Г) Копернік.

13. Вкажіть, яка протока відокремлює острів Мадагаскар від Африканського материка:

А) Баб-ель-Мандебська;
Б) Гібралтар;
В) Мозамбікська;
Г) Боніфаччо. 

14. З'ясуйте, якою умовною позначкою на топографічних картах зображено джерело:15. Визначте термін, який означає заходи зі збереження та підвищення родючості фунтів:
А) рекультивація;    
Б) деградація;
В) меліорація;
Г) бонітування.

16. Вкажіть, яка з перелічених заток Азовського моря є найбільшою за площею:
А) Казантипська;     
Б) Обитічна;
В) Таганрозька;       
Г) Арабатська.

17. Як називається малозаселена посушлива частина Аргентини, для якої характерні сильні повені влітку: •
А) Гран-Чако;
Б) Ентре-Ріос;
В) Пампа;
Г) Патагонія.

18. Вкажіть, природоохоронні території якого типу одночасно мають функції охорони природи та рекреаційну:
А) заказник;
Б) заповідник;
В) пам'ятка природи;
Г) національний парк.

19. Вкажіть науку, яка вивчає навколишнє природне середовище з метою його придатності до існування живих організмів та проживання населення:
А) геоекологія;
Б) геоморфологія;
В) геологія;
Г) гідрологія.

20. Визначте, який чинник впливає на те, що у північно-західній частині України опадів буває більше, ніж у південно-східній:
А) географічна широта;
Б) характер підстилаючої поверхні;
В) континентальні повітряні маси;
Г) повітряні маси з Атлантичного океану.

21. Вкажіть, який нафтопровід було прокладено в Україні після проголошення незалежності:
А) "Дружба";
Б) Одеса - Броди;
В) Качанівка - Охтирка;
Г) Мічурінськ (Росія) - Кременчук.

22. Вкажіть, які кроки передбачає реструктуризація промисловості:
А) приватизацію промислових підприємств;
Б) інвестування та додаткове фінансування галузей промисловості;
В) пріоритетний розвиток високотехнологічних галузей;
Г) розширення ресурсної бази галузей промисловості.

23. Вкажіть, навчальні заклади якого типу мають вузьку територіальну локалізацію:
А) медичні;
Б) юридичні;
В) суднобудівні;      
Г) педагогічні.

24. Вкажіть правильне означення поняття "конурбація":
А) об'єднання кількох окремих міст у поліагломерацію;
Б) окремі населені пункти як місця зосередження людей і як місця їх життєдіяльності;
В) населені пункти як місця зосередження населення;
Г) зосередження чогось на обмеженій території.

25. Яка частка сонячного випромінювання поглинається поверхнею Землі?

А) 10%;
Б) 30%;
В) 50%;
Г) 70%.

26. Вкажіть, історичний центр якого міста на Віолі внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
А) Лодзі;
Б) Катовіце;
В) Познані;
Г) Кракова.

27. Вкажіть країну, якій Україна поступається розмірами території:
А) Німеччина;
Б) Грузія;
В) Судан;
Г) Уругвай.

28. Вкажіть, яке місто є найбільшим вантажним портом на Азовському морі:
А) Маріуполь;
Б) Бердянськ;
В) Генічеськ;
Г) Керч.

29. Вкажіть, у якому морі розташований острів Готланд:
А) Північному;       
Б) Балтійському;
В) Баренцовому;      
Г) Норвезькому.

30. Вкажіть, у яких гірських породах утворилась найдовша печера в Україні:
А) вапняках;
Б) мергелях;
В) крейді;
Г) гіпсах.

Творчі завдання

1. Для того, шоб наздогнати розвинуті країни, окремі держави використовують різні моделі "наздоганяючого" розвитку. Розкажіть про суть цих моделей. Чим вони відрізняються одна від одної? Назвіть переваги і недоліки кожної та наведіть приклади країн. Обгрунтуйте, яка, на вашу думку, модель розвитку є оптимальною для України. (12 балів.)

2. Поясніть, чому земну поверхню (грунт, вода, сніг, крига тощо) метеорологи і кліматологи називають діяльною. Підтвердіть свої пояснення відповідними схемами. (12 балів.)

3. За більшістю географічних наукових джерел середньорічна солоність Азовського моря становить 12-14 промілле. Реальні середньорічні показники солоності за спостереженнями 2009-2010 років становлять 10 промілле. Обгрунтуйте географічну сутність причин зниження солоності вод Азовського моря. Як змінюється солоність біля українського узбережжя упродовж року? (12балів.)


Завдання другого (практичного) туру

Завдання 1. Які показники демонструє ця карта (карта додається до завдання)? Поясніть причини нерівномірного поширення явища. (12 балів.)

Завдання 2. Умовними знаками на карті "Паливної промисловості" позначте нафто- та газопроводи. Позначте і підпишіть на карті нафтогазоносні та кам'яновугільні басейни. Охарактеризуйте значення галузі в господарстві України.

Завдання 3. Заповніть графу таблиці "Місцезнаходження вершин України" за зразком (відповіді).

№ п-п Вершина

Місцезнаходження (хребет,

масив, яйла, височина, кряж)

Зразок Кемаль-Егерек Хребет
1. Бребенескул
2. Піп-Іван Мармароський
3. Ай-Петрі
4. Високий Камінь
5. Берда
6. Могила Мечетна
7. Зейтін-Кош
8. Могила Бельмак
9. Сивуля-Велика
10. Камула
11. Екзілі-Бурун
12. Близниця

Завдання 4. Температура повітря 20 °С, а дефіцит вологи — 3,2 г/м3. Визначте відносну вологість повітря, якщо точка роси при даній температурі становить 17 г/м3 водяної пари.

10 клас
Завдання першого (теоретичного) туру

Тестові завдання

1. Зазначте, з яких речовин переважно складається верхня частина земної кори:
А) заліза, кальцію, магнію;
Б) кисню, кальцію, натрію:
В) кисню, кремнію, алюмінію;
Г) кремнію, заліза, кальцію.

2. Зазначте гірські породи-індикатори, які вказують на панування у давні геологічні епохи вологого клімату:
А) кам'яна сіль, гіпс;
Б) каолін, осадові залізні руди;
В) морена, пісок;
Г) кам'яне вугілля, морена.

3. Вкажіть абсолютні одиниці виміру сили землетрусів, шо використовуються в кількісних шкалах:
А) бали;
Б) магнітуди;
В) термобати;
Г) сейсмічні хвилі.

4. Зазначте широту розміщення термічного екватора на Землі:
А) 5°-10°пд.ш.;     
Б) 23°-30°пд.ш.;
В) 5°-10°пн.ш.;      
Г) 0°- 1°пн.ш.

5. Вкажіть, від чого насамперед залежить швидкість дрейфових течій:
А) рельєфу і складу гірських порід;
Б) географічної широти і швидкості вітру:
В) солоності води та її густини;
Г) глибини і наявності льодовикового покриву.

6. Назвіть глибоководні жолоби Атлантичного океану:
А) Перуанський, Романш, Сандвічев;
Б) Романш, Кайман, Пуерто-Ріко;
В) Перуанський, Зондський, Сандвічев;
Г) Романш, Кермадек, Пуерто-Ріко.

7. Визначте найвищий діючий вулкан Європи:
А) Везувій;
Б) Гекла;
В) Етна;
Г) Стромболі.

8. Оберіть формулу водного балансу Землі:
А) випаровування з поверхні Землі = опадам;
Б) випаровування з океану = опадам над океаном + стік із суходолу в океан;
В) випаровування із суходолу = опалам над суходолом — стік;
Г) випаровування над областями внутрішнього стоку = опадам над ними.

9. Зазначте регіон України, де відбувалися горотворчі процеси в герцинську складчастість, шо не супроводжувалися вулканізмом:
А) Поділля;
Б) Карпати:
В) Причорномор'я;   
Г) Донбас.

10. Вкажіть форми, які є індикаторами пошуку нафтогазоносних родовищ у межах України:
А) соляні куполи;    
Б) грабени;
В) яри і балки;
Г) моренні горби.

11. Оберіть річки, у режимі яких добре виражена межень і пересихання, не пов'язане з їхнім живленням:
А) річки Криму;
Б) річки Карпат:
В) річки Приазов'я;  
Г) Західний Буг.

12. Зазначте канал у межах України, що з'єднує два водосховища:
А) Північнокримський;
Б) Каховський;
В) Дніпро - Донбас;
Г) Дніпро— Інгулець.

13. Вкажіть ландшафти, шо нині переважають у Херсонській області:
А) байрачні ліси;
Б) терасово-дельтові ландшафти;
В) горбисто-пасмові степові ландшафти;
Г) сільськогосподарські угіддя.

14. Зазначте національні природні парки,створені в Україні у 2010 р.:
А) Шацький, Синевир;
Б) Північне Поділля, Приазовський;
В) Азово-Сиваський, Хотинський;
Г) Північне Поділля, Синевир.

15. Вкажіть частку сільськогосподарських угідь V земельному фонді України:
А) 70%;
Б) 60%;
В) 50%;
Г) 30%.

16. Зазначте область України, в якій виробляють первинний алюміній:
А) Кіровоградська;  
Б) Луганська;
В) Запорізька;
Г) Дніпропетровська.

17. Оберіть компанії, шо виробляють продукти харчування (макарони, олію, майонез, консервовані овочі та ін.), створені за ініціативою шведських інвесторів у харчовій промисловості України:
А) "Верес", "Дарина";
Б) "Дарина", "Чумак";
В) "Саме той", "Чумак";
Г) "Панська нива", "Верес".

18. Зазначте галузі господарства України, в яких нині найбільш задіяні закордонні ТНК:
А) нафтова, тютюнова, оптово-роздрібна торгівля;
Б) металургійна, фармацевтична, зв'язок;
В) сільське господарство, металургійна, хімічна промисловість;
Г) оптово-роздрібна торгівля, освіта, туризм.

19. Оберіть регіони України, на які припадає найбільший обсяг зовнішньої торгівлі послугами:
А) Київ, Львівська, Одеська області;
Б) Харківська, Запорізька, Луганська області;
В) Київ, Одеська, Дніпропетровська області;
Г) АР Крим, Львівська, Волинська області.

20. Зазначте спеціалізовану установу ООН, шо міститься у Римі:
А) ЮНЕСКО;
Б) ЮНВТО;
В) МБРР;
Г) ФАО.

21. Зазначте держави, що розташовані у двох частинах світу:
А) Канада, Росія, Гібралтар;
Б) США, Туреччина, Андорра;
В) Туреччина, Росія, Єгипет;
Г) Канада, Єгипет, Венесуела.

22. Оберіть держави, шо входять до Британської Співдружності:
А) Нова Зеландія, Беліз, Ямайка;
Б) Канада. Гвіана, Пуерто-Ріко;
В) Австралія, Барбадос, Сенегал;
Г) Беліз, Ямайка, Аргентина.

23. Вкажіть дві країни, в яких частка робочих іммігрантів серед їхнього населення є найбільшою у світі:
А) Німеччина, Канада;
Б) Катар, ОАЕ;
В) Австралія;
Г) ОАЕ, США.

24. Зазначте групу найменш урбанізованих країн світу:
А) Молдова, Непал, Аргентина;
Б) Непал, Австралія, Бугай;
В) Бутан. Руанла Бурунді;
Г) Непал, Руанда, Білорусь.

25. Зазнач те правильне означення поняття "коммютер";
А) маятниковий мігрант, шо регулярно перемішується на робочу із заміського пункту і назад для відпочинку;
Б) окремі населені пункти як місця зосередження людей і як місця їх життєдіяльності у Франції;
В) населені пункти як місця зосередження населення Японії;
Г) форми, накладені на природний ландшафт внаслідок діяльності людини.

26. Оберіть групу країн, які є лідерами з виробництва тканин:
А) Китай, Україна, Росія;
Б) Німеччина. Польща, Південна Корея;
В) Китай, Гонконг (Сянган), США;
Г) Індія, Індонезія, В'єтнам.

27. Зазначте групу країн, які є провідними експортерами транспортних послуг:
А) Японія, Китай. Росія;
Б) США, Японія, Південна Корея;
В) Індія, Росія, Україна;
Г) Канада, Сінгапур, Норвегія;

28. Зазначте групу країн-сусідів України, які є членами НАТО, ЄС та СОТ:
А) Польща, Угорщина, Росія;
Б) Росія, Молдова, Болгарія;
В) Польща, Білорусь, Росія;
Г) Польща, Словаччина, Угорщина.

29. Оберіть найбільш розвинутий на півночі промисловий трикутник Італії:
А) Трієст - Неаполь - Палермо;
Б) Таранто - Мілан - Рим;
В) Мілан -Турін - Генуя;
Г) Турін - Трієст - Генуя.

30. Вкажіть, що таке ефект Медзоджорно:
А) торгівля природними ресурсами;
Б) процес міжнародної інтеграції між країнами, що входять до складу певного суб- чи мегарегіону;
В) торгівля готовими виробами;
Г) залежність життєдіяльності населення відсталих регіонів держави від коштів, що надаються урядом та/чи через міждержавні фонди регіонального розвитку.

Творчі завдання

1. Існує твердження, що тектонічні процеси на Землі характеризуються спрямованим і незворотним розвитком. Поясніть це на конкретних прикладах розвитку Тихого океану та материка Євразія. (12 балів)

2. Географічна оболонка у своєму розвитку пройшла кілька стадій розвитку. Назвіть і схарактеризуйте їх. (12 балів)

3. Проаналізуйте сучасний етап зміни чисельності населення на Землі, а також залежність зростання кількості населення від соціально-економічних умов розвитку країн. Поясніть парадокс глобальної продовольчої проблеми: в економічно розвинутих країнах, розташованих у менш сприятливих природно-кліматичних умовах, спостерігається надлишок продовольства, а в країнах, що розвиваються, які мають більш сприятливі агро-кліматичні ресурси і сільське господарство - провідна галузь економіки, відчувається його дефіцит. (12 балів)


Завдання другого (практичного) туру

Завдання 1. Схарактеризуйте водний транспорт України. Скільки в Україні діє морських портів? Позначте їх на карті (додається до завдання). Підкресліть на карті обласні центри, які є річковими портами.

Завдання 2. Нанесіть на контурну карту основні напрями перевезень: 1) кам'яного вугілля; 2) нафти; 3) залізних руд.
Нанесіть на контурну карту та підпишіть ареали найбільших нафтогазоносних і вугільних басейнів світу. Поясніть закономірності їх поширення.

Завдання 3. Опишіть, що спільного та відмінного для кожної пари понять:
1) криптозой — фанерозой;
2) трансгресія - регресія;
3) дирекційний кут — магнітний азимут;
4) магнітне схилення — магнітний азимут;
5) денудація - акумуляція;
6) горст - грабен;
7) кари - карри;
8) делювій - морена;
9) голоцен - плейстоцен;
10) сталактит — сталагміт.
Приклад: інтрузивні породи - ефузивні породи.

№ п-п Спільні риси Відмінності
1 2 3
Зразок

Це гірські породи магматичного походження

Інтрузивні породи - магматичні гірські породи, що утворилися внаслідок застигання магми в земній корі Ефузивні гірські породи - магматичні гірські породи, що утворилися внаслідок застигання лави на поверхні Землі

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Завдання 4. Біля підніжжя гірського хребта температура повітря + 20°С і відносна вологість 60%. На вершині хребта температура становить 5°С. Яка висота хребта? Чи відбудеться конденсація водяної пари? Якщо так, то на якій висоті? Яка температура повітря буде біля підніжжя за хребтом? (Максимальний вміст водяної пари при температурі +20°С становить 17,3 мм в 1 м3 повітря, а при температурі +5°С - 6,8 мм.)

Завдання 5. Заповніть таблицю за зразком.

№ п-п Опис або назва об'єкта Місто, держава
Зразок Біг-Бен Лондон, Великобританія
1. Парфенон
2. Собор Василія Блаженного
3. Площа Ринок
4. Матенадаран
5. Статуя Христа на г. Корковаду
6. "Заборонене місто"
7. Регістан, обсерваторія Улугбека
8. Собор Саграда Фамілія
9. Піраміда Хеопса
10. Колізей

11 клас
Завдання першого (теоретичного) туру

Тестові завдання

Тестові завдання для 11 класу тотожні тестовим завданням 10 класу.

Творчі завдання

1. Теоретичні дослідження показують, шо навіть незначні зміни (у межах кількох градусів) нахилу земної осі можуть істотно вплинути на природні особливості Землі. Що, на вашу думку, може змінитися передовсім? Які наслідки цих змін? Чи спостерігалися такі зміни в геологічній історії Землі? (12балів)

2. Досить поширеною є думка: "Катастрофа на Чорнобильській АЕС з багатомільярдними втратами та згубним впливом радіації на здоров'я мільйонів людей засвідчила хибність розвитку атомної енергетики в Україні та у світі". Підтвердіть або спростуйте це твердження. Якою буде, на вашу думку, енергетична стратегія України в майбутньому? (12балів)

3. XXI ст. називають століттям інформації, освіти, технологій, ресурсів та послуг. Доведіть це чи спростуйте, скориставшись для аналізу географічним підходом. (12балів)


Завдання другого (практичного) туру

Завдання 1. На всій території України поширені різноманітні будівельні матеріали. Заповніть таблицю, зазначивши назву будівельного матеріалу, назву областей, де його видобувають, галузь промисловості будівельних матеріалів та чинники розміщення підприємств.

Назва будівельного матеріалу Області України, де його видобувають Галузь промисловості будівельних матеріалів Чинники розміщення підприємств
Глина, глинисті сланці, леси, лесовидні суглинки, мергелі Сумська, Рівненська, Чернігівська, Закарпатська Виробництво цегли та стінових матеріалів Орієнтуються як на споживача, так і на сировину

Завдання 2. Позначте на контурній карті України міста проведення чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012". Укажіть маршрути, якими краше можуть дістатися до міст фінальних матчів автотуристи з країн-сусідів України. Які, на вашу думку, заходи слід здійснити найближчим часом, шоб поліпшити транспортну інфраструктуру в Україні?

Завдання 3. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Назвіть причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Нанесіть на контурну карту головні напрями зовнішньої міграції. Позначте: 1) країни-лідери з виходу біженців; 2) країни-лідери з приймання біженців.

Завдання 4. Визначте коефіцієнт річного природного приросту населення в країні, якшо за рік у ній народилося 18500 осіб, померло - 13200, а середньорічна кількість населення становила 1596 тис. осіб. Складіть формулу відтворення населення і визначте його тип.

Завдання 5. Заповніть таблицю, розпізнавши в старій назві країни сучасну.

№ п-п Стара назва Сучасна назва
Зразок Нумідія Алжир
1. Дагомея
2. Верхня Вольта
3. Португальська Гвінея
4. Французький берег Сомалі
5. Абіссінія
6. Північна Родезія
7. Південна Родезія
8. Острови Зеленого Мису
9. Французький Судан
10. Бангі-Шарі
11. Берег Слонової Кістки
12. Тріполітанія і Кіренаїка

Географічна наука