Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Машков О.А., Нємець К.А. Графоаналітичний метод багатовимірної класифікації суспільно-географічних об’єктів

  • Назва статті: Графоаналітичний метод багатовимірної класифікації суспільно-географічних об’єктів
  • Автор(и): Машков О.А., Нємець К.А.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 30-35
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті обґрунтовано новий метод багатовимірної класифікації суспільно–географічних об’єктів, оснований на графоаналітичному методі багатокритеріальної оптимізації радіонавігаційних систем О. Машкова. Досліджувані об’єкти відображаються на пелюстковій діаграмі з нормованими осями у вигляді багатокутників, площа яких є критерієм класифікації. Порівняння з класифікацією за сумою індексів доводить ефективність пропонованого методу.
Ключові слова: багатовимірна оптимізація, площа багатокутника, класифікація, ранжування, групування об’єктів.

Олег Машков, Константин Немец. ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО–ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. В статье обоснован новый метод многомерной классификации общественно – географических объектов, основанный на графоаналитическом методе многокритериальной оптимизации радионавигационных систем О. Машкова. Исследуемые объекты изображаются на лепестковой диаграмме с нормированными осями в виде многоугольников, площадь которых является критерием классификации. Сравнение с классификацией по сумме индексов доказывает эффективность предлагаемого метода.
Ключевые слова: многомерная оптимизация, площадь многоугольника, классификация, ранжирование, группирование объектов.

Oleh Mashkov, Konstantin Niemets. SEMIGRAPHICAL METHOD OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION OF SOCIO-GEOGRAPHICAL OBJECTS. A new method of multidimensional classification of socio – geographical objects based on semigraphical method of multiobjective optimization of radio navigation systems by O. Mashkov is grounded in the article. Test objects are displayed on the radar chart with normalized axes in the form of polygons, the area of which is the criterion for classification. Comparison with classification by the sum of the indices proves the effectiveness of the proposed method.
Keywords: multidimensional optimization, polygon area, classification, ranking, grouping of objects.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука