Наступні 3 діаграми дадуть змогу проаналізувати структуру та динаміку розвитку промисловості регіону у докризовий період (до 2008 року) та частково у післякризовий (2008-2010).

Проаналізувавши структуру та динаміку промисловості області, можна зробити такі висновки:

1. У структурі промисловості Луганщини переважають такі галузі як вугільна та коксовугільна, чорна металургія, хімічна та нафтохімічна, нафтопереробна, добувна промисловість, електроенергетика. Ці галузі є галузями спеціалізації регіону. Їх частка у реалізованій промисловій продукції області складає понад 80%.

2. Низькою є частка галузей групи Б (легкої та харчової) – всього 3,4 %.

3. У період 2004-2008 (до кризи) зростала частка металургії (на 7 %) та електроенергетики (на 1 %). В той же час значно скоротилася частка вугільної на нафтопереробної промисловості (на 4%), харчової (на 1,4 %), хімічної (на 1,2 %). Таке активне зростання частки металургії у цей період пояснюється сприятливою ситуацією для металургійних підприємств на міжнародному ринку, порівняно низькою вартістю природного газу в цей час.

Скорочення вугільної та нафтопереробної пов’язане із діяльністю Лисичанського НПЗ, який скоротив переробку нафти у даний період (лише за 2004-2006 роки первинна переробка нафти скоротилася з 6612,2 до 4927,3 тис. т, а виробництво бензину з 1730,2 до 1561,2 тис.т).

4. У період 2008-2010 (під час економічної кризи в Україні) у Луганській області значно скоротилася частка металургії (на 6,2%). Також дещо скоротилась частка хімічної та нафтохімічної промисловості (на 1 %). Щодо інших галузей, то їх частка зросла: електроенергії – на 3,3%, вугільної та нафтопереробної – на 0,7%, машинобудування – на 2%, добувної – на 1,6%. Отже, у 2010 році частка металургії скоротилася знову до показників 2004 року. У період 2004-2010 помітно скоротилася частка хімічної на нафтохімічної промисловості (на 2%). Таке суттєве скорочення частки металургії пояснюється впливом економічної кризи (українська металургія в цілому значно скоротила виробництво та реалізацію продукції) та здорожченням енергоносіїв з Росії.

Більш детально ситуацію у промисловості за період 2003-2010 рр. можуть показати графіки виробництва основних видів промислової продукції галузей спеціалізації Луганської області:

На даних графіках показані лише деякі види промислового виробництва, але і вони дають змогу виділити загальні тенденції у галузях спеціалізації регіону:

1. В електроенергетиці: виробництво електроенергії стабільно зростало до 2008 року, після чого пішло на спад. У 2010 році, із подоланням проблем у промисловості, які були пов’язані з кризовим станом економіки, попит на електроенергію зростає, і поступово зростає її виробництво (у 2010 році показник виробництва електроенергії наблизився до показника 2006 року)

2. У вугільній промисловості: виробництво вугілля було стабільним до 2006 року, після чого різко впало. Наступне різке падіння видобутку вугілля сталося після 2008 року. У 2010 році видобуток вугілля залишається нижчим ніж у кризовий 2008 рік. Варто зазначити, що із усіх 55,0 млн. т вугілля, яке було видобуто в Україні, 30% (16,3 млн. т) було видобуто в Луганській області (це дані за 2009 рік).

3. В металургії: спостерігаються 2 загальні тенденції: різке скорочення виробництва у 2006 році (виробництво сталі та прокату) та після 2008 року (скорочення усіх видів металургійного виробництва). Із цього можна зробити висновок, що металургійна галузь Луганщини (як і України в цілому) дуже залежить від таких чинників,. як подорожчання енергоносіїв (яке спостерігалося з 1 січня 2006 року) та світової кон’юнктури ринку, яка погіршилась після 2008 року. Хоча у 2010 році виробництво феросплавів на Луганщині вже вийшло на до кризовий показник 2006 року.

4. У хімічній промисловості: ситуація є подібною: також спостерігається загальне падіння виробництва після 2008 року. Виробництво фарб на Луганщині значно скоротилося також і в період 2005-2006 рр. Дані висновки лише підтверджують показники і динаміку структури промисловості, наведених вище.

Як загальний висновок по структурі, динаміці промисловості Луганщини та її стану на даний час, то слід сказати, що у промисловості цього регіону переважають важкі, старі галузі, екологічно небезпечні виробництва. Їх розвиток зумовлений як історично (Луганщина є частиною промислового Донбасу), так і природно (багатство корисних копалин). В період 2003-2010 промисловість Луганщини зазнала значного впливу з боку як здороження сировини з одного боку, так і світової фінансово-економічної кризи з іншого. В даний час показники промисловості Луганщини співставні з показниками переважно 2006 року, отже промисловості регіону необхідно ще бл. 2-3 роки для виходу на докризові показники.